Publicerad: 2014-11-12 16:39 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:36

Nytt förtroende för KI att arrangera sommarskolan Amgen Scholars Program

Karolinska Institutet har fått förnyat anslag för att anordna Amgen Scholars Program. Det betyder att totalt 80 studenter under kommande fyra somrar kommer att kunna ta del av universitetets spetskompetens inom den praktiska forskningen. Allt för att inspireras till en framtida forskarkarriär.

Jonas Sundbäck. Foto Stefan Zimmerman.– Tanken är att öka intresset för medicinsk vetenskaplig forskning och att lägga grunden för och hitta de bästa framtida forskarna. Det här är ett sätt för oss att bidra med våra unika kunskaper och att säkra återväxten, säger Jonas Sundbäck, programansvarig för Amgen Scholars Program på Karolinska Institutet.

Totalt har universitetet fått drygt fem miljoner kronor i anslag från Amgen Foundation. Pengar som årligen delas ut till 20 stipendiater under en fyraårsperiod. Studenterna som antas får ett stipendium samt resa och boende betalt under de åtta sommarveckor de forskar vid KI.

Programmet inleds med en grundläggande introduktion om vetenskaplig forskning. Sedan deltar studenterna i den ordinarie verksamheten hos en forskargrupp vid en av KI:s institutioner. Allt sammanfattas sedan i en kortfattad vetenskaplig rapport och poster som presenteras vid en gemensam avslutning på KI. Efter programmets slut åker studenterna till Cambridge på ett europeiskt symposium där de under två dagar får träffa deltagare som genomgått programmet på ett av de övriga universiteten i Europa.

– Det här är ett unikt upplägg för en sommarforskarskola som är fantastiskt uppskattat av deltagarna, berättar Jonas Sundbäck.

Från och med den första december har studenter som är inskrivna på ett naturvetenskapligt kandidatprogram på ett europeiskt universitet (i ett land som skrivit under Bolognaprocessen) möjlighet att söka stipendium till Amgen Scholars Program 2015. KI har under tidigare år fått in ansökningar från mycket kvalificerade studenter och hyser goda förhoppningar om att så även sker kommande år. Tack vare den generösa finansieringen kan alla som är berättigade söka oavsett ekonomisk status.

– Vi vill ta ut de bästa studenterna oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar och ge dem möjlighet att pröva på att forska på heltid. Det är mycket viktigt att visa på ett gediget forskarintresse och goda studiemeriter, säger Jonas Sundbäck.

Amgen Scholars Program lanserades redan 2006 på tio av USAs främsta universitet av den amerikanska organisationen Amgen Foundation. Två år senare expanderade projektet till Europa och Karolinska Institutet har medverkat sedan 2009. I dag ingår totalt 17 universitet i USA, Europa och Japan i projektet. Amgen Foundation har genom åren donerat över 200 miljoner dollar till lokala, regionala och internationella organisationer. Allt för att sprida naturvetenskaplig spetskompetens och få fram nästa generations bästa innovatörer.

Följande europeiska universitet erbjuder Amgen Scholars Program sommaren 2015:

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich (Schweiz)

Institute Pasteur (Frankrike)

Karolinska Institutet (Sverige)

Ludwig-Maximilians-Universität Munchen (Tyskland)

University of Cambridge (England)