Publicerad: 2019-06-03 09:56 | Uppdaterad: 2022-05-10 17:10

Nytt FORTE-anslag

Theo Bodin, enheten för arbetsmedicin erhåller 8 500 000 kr av FORTE för projektet ”Effekter av atypiska anställningsformer på hälsa, arbete och familjer - lösningar för framtiden i Sverige”. Projektstödet är treårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen för hur atypiska anställningsformer påverkar individer, familjer och samhällen och hur de bidrar till ojämlikhet i arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Programmet syftar också till att identifiera initiativ som motverkar de negativa effekterna av atypiska anställningsformer och ökar arbetarnas förmåga att påverka sina arbetsförhållanden och leva sunda liv. Detta multidiciplinära forskningsprogram använder en kombination av kvantitativa, kvalitativa och deltagande forskningsmetoder. Det bygger också på ett omfattande internationellt samarbete och jämförelser mellan länder, med forskare från Sverige, Belgien, Spanien, USA, Canada och Chile.

Kontakt

Theo Bodin Biträdande Lektor
+46852487202