Publicerad: 2013-09-06 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 12:26

Nytt forskningscentrum ska utveckla nya behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri

Idag invigdes Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum i Stockholm, där syftet är att skapa en sammanhållen och gemensam plattform för forskning, utveckling och undervisning inom barn- och ungdomspsykiatri, i nära samverkan med ordinarie klinisk behandlingsverksamhet.

Det är Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet som under ett tak samlar resurser som tidigare var spridda på olika håll. Målet för det nya centret är att systematiskt stärka och utveckla kvaliteten på den psykiatriska vården för barn och unga i länet, och att bidra till nationell och internationell vidareutveckling inom området. Särskild vikt kommer att läggas vid behandlingsforskning.

- Det är mycket viktigt att stärka kliniknära forskning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Olika behandlingsmetoder behöver ständigt utvecklas och utvärderas. Till exempel vet vi fortfarande för lite om långtidseffekter av psykologisk behandling och läkemedelsbehandling av barn och unga, säger professor Kerstin Tham, prorektor vid Karolinska Institutet.

Ett 60-tal personer från tre olika verksamheter kommer att arbeta tillsammans i centret, både vårdpersonal och forskare. Exempel på forskning som bedrivs är utveckling och utvärdering inom områden som internetförmedlad behandling, läkemedelsbehandling vid ADHD, neurofeedback vid ADHD och social färdighetsträning vid autism. För att ytterligare stärka området har Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting rekryterat professor David Mataix-Cols från Institute of Psychiatry i London. Professor Mataix-Cols är världsledande forskare och kliniker inom ångest- och tvångssyndrom.

- Det känns väldigt bra att vi kommer igång med den här satsningen, säger Olav Bengtsson, divisionschef för Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting. Det här är en kraftsamling som kommer att betyda mycket för barn och ungdomar med psykiatriska besvär. Vården är under ständig utveckling och det därför viktigt att den beforskas, och att den forskning som bedrivs har hög relevans för den kliniska verksamheten.

Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum/Child and Adolescent Psychiatry Research Center (CAP Research Center) ligger i närheten av Karolinska Institutet på Gävlegatan 22 i Stockholm.

De tre enheter som samlas inom ramen för forskningscentret är:

KIND (Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders): Ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, undervisning och klinik inom utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar under ledning av professor Sven Bölte.

CPF BUP: Den del av Centrum för psykiatriforskning som arbetar med barn- och ungdomspsykiatrisk forskning. Adjungerad lektor Eva Serlachius är koordinator.

BUP FUNK: En specialenhet inom landstingets barn- och ungdomspsykiatri, där överläkare Maria Silverberg-Mörse är enhetschef. Denna mottagning arbetar behandlingsutveckling för barn med autismspektrumproblem samt med att skapa modeller för kognitivt stöd för barn- och ungdomspsykiatriska patienter.