Publicerad: 2014-10-14 08:53 | Uppdaterad: 2014-10-14 08:57

Nytt forskninghus i Huddinge får namnet Neo

New research building in Huddinge

Det nya forskningshuset som ska byggas för Karolinska Institutet i Huddinge blir snart verklighet. Nu skissas det på hur huset ska se ut invändigt och nyligen beslutades det att det nya huset ska heta Neo. Det var det vinnande förslaget i en namntävling som utlystes i augusti i år.

Men redan den 2 juni i år beslutade konsistoriet, KI:s högsta styrelse, att den 15 000 kvadratmeter stora byggnaden blir av. Framför allt är det verksamheter i Novum, bland annat inom institutionen för biovetenskaper och näringslära, som kommer att flyttas till det nya huset. Men också annan utbildnings- och forskningsverksamhet vid campus Huddinge kommer att flytta in.

Neo kommer att byggas ovanpå garaget bredvid Novum och arbetet med att rita planlösningar är i gång. Projektledningen, under ledning av Peter Allestam, och de institutioner som kommer att flytta dit kartlägger nu behovet av lokaler och labbutrustning.

– Det är viktigt att verksamheterna som ska in i huset kan samverka och dela ytor där det är möjligt. Det ska också bli flexibelt så att labbet kan ställas om vartefter forskningen ändrar sig, säger Roger Sundin, projektledare på Fastighetsavdelningen.

Intill KI:s nya forskningsbyggnad har Kungliga Tekniska Högskolan börjat bygga ett hus i samma storlek. De nya forskningshusen ska möjliggöra ett nära samarbete mellan de båda universiteten och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Där finns redan nu samarbeten i form av KTH:s högskole- och civilingenjörsutbildningar i medicinsk teknik samt Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa.

Om allt går enligt planerna kan verksamheterna flytta in i det nya forskningshuset hösten 2017.

Text: Karin Söderlund Leifler

Artikeln har tidigare publicerats i KI Bladet 3/2014