Publicerad: 2013-11-26 10:29 | Uppdaterad: 2014-02-06 14:51

Nytt europeiskt samarbete om vaccin

Ett stort delvis EU-finansierat samarbetsprojekt ska dra upp riktlinjerna för ett framtida europeiskt system för snabb utvärdering och kommunikation om för- och nackdelar med vaccin. I projektet, kallat ADVANCE, ingår forskare, olika nationella och internationella myndigheter med ansvar inom området samt representanter för industrin. Det svenska bidraget i projektet samordnas från Karolinska Institutet.

Syftet med satsningen är att underlätta för myndigheter och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdsområdet att fatta snabba och välinformerade beslut när det gäller strategier för vaccination av befolkningarna i Europas länder. På detta sätt hoppas man bland annat kunna behålla medborgarnas förtroende när frågor uppstår kring nyttan och säkerheten för vissa vacciner.

Forskare på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet kommer att medverka i de vetenskapliga studier som är planerade inom ADVANCE-projektet och även bidra med expertis gällande etableringen av den infrastruktur och de arbetsverktyg som är projektets mål. Från Sverige deltar dessutom Smittskyddsinstitutet, SMI samt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, som har sitt huvudkontor här. Andra viktiga samarbetspartners är den europeiska motsvarigheten till Läkemedelsverket, EMA, Erasmusuniversitetet i Rotterdam, Nederländerna och flera stora läkemedelsföretag.

Bakom satsningen står IMI (Innovative Medicines Initiative), som i sin tur är ett samarbete mellan EU och läkemedelsindustrins europeiska samarbetsorganisation, EFPIA. ADVANCE (Accelerated Development of VAccine benefit-risk Collaboration in Europe) finansieras med motsvarande 95 miljoner svenska kronor under fem år. Karolinska Institutet kommer att få 1,4 miljoner kronor under samma period.

- Detta samarbete är unikt då det är första gången man bygger upp en europeisk plattform för att utvärdera vaccin. Det är viktigt att medverka i projektet eftersom Sverige har fantastiska förutsättningar för att följa upp vaccin på befolkningsnivå i och med våra hälsodataregister, säger docent Lisen Arnheim Dahlström, som leder den svenska delen av arbetet inom ADVANCE.

Läs pressmeddelande (engelska)

Mer om IMI (engelska)