Publicerad: 2022-06-08 12:01 | Uppdaterad: 2022-06-08 12:01

Nytt europeiskt projekt undersöker arbetsmiljön för gig-arbetare

Gig-arbete
Foto: Getty Images

IMM:s enhet för arbetsmedicin har tilldelats ett europeiskt anslag för att undersöka arbetsmiljön för giggare (GIG-OSH). Totalt har projektet tilldelats 1,65 miljoner Euro under tre år.

Nya utmaningar för arbetsmiljö och hälsa i tider av digital transformation i Europa: rollen för digitala arbetsplattformar (gig-arbete)

Giggande på digitala platformar har potential att bli det mest omvälvande fenomenet på arbetsmarknaden under de kommande decennierna. Det utgör fortfarande en mycket liten del av arbetstillfällena, men växer stadigt. Konsekvenserna för arbetsmiljö och hälsa av plattformsarbete är outforskade, även om det finns goda skäl att anta att arbetsmiljöfrågor åsidosätts inom denna ”bransch”. Detta utmanar ambitionerna i de globala hållbarhetsmålen om anständigt arbete och EU:s pelare för sociala rättigheter: rättvisa arbetsvillkor och lika möjligheter samt tillgång till arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund syftar projektet GIG-OSH till att undersöka arbetsmiljöriskerna och reglerna för plattformsarbete och ge rekommendationer för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö för plattformsarbetare i europeiska länder. Projektet studerar plattformsarbetare i Belgien, Danmark, Finland, Polen, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Theo Bodin och Nuria Matilla-Santander vid enheten för arbetsmedicin, IMM är principal investigators och koordinatorer för konsortiet. I övrigt ingår forskare från Köpenhamns universitet, Vrije Universiteit Brussel, University of Warwick, Université libre de Bruxelles, University of Lodz, Tammerfors universitet och Pompeu Fabra University.

Kontakt

Theo Bodin

Biträdande lektor