Publicerad: 2019-10-08 09:46 | Uppdaterad: 2019-10-09 12:52

Nytt EU-projekt vid IMM: Mikrobiella faktorer kopplade till atopisk dermatit och psoriasis

Atopisk dermatit och psoriasis drabbar mer än 300 miljoner människor över hela världen, med stora skillnader i såväl sjukdomsförlopp som respons på behandling. EU-projektet BIOMAP syftar till att undersöka orsaker och mekanismer för dessa tillstånd genom att identifiera de biomarkörer som ligger bakom variationen i sjukdomsutfall.

BIOMAP-konsortiet omfattar 31 partners från 12 länder, med en budget på 20,8 miljoner Euro. Projektet finansieras via IMI2 Joint Undertaking, som stöds av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och EFPIA.

Enheten för systemtoxikologi vid IMM ansvarar för den projektdel som undersöker hur mikrober interagerar med värdfaktorer för att driva sjukdomsuttryck och progression. Mikrobiella faktorer kan aktivera atopisk dermatit och psoriasis samt även vara en huvudsaklig orsak till atopisk dermatit, vilket indikerar potential för diagnostisk och terapeutisk utveckling.

Forskarna kommer att undersöka mikrobiella mönster kopplade till atopisk dermatit eller psoriasis, och potentiella sjukdomssubtyper baserade på mikrobiell heterogenitet. Vidare analyseras normal variation mellan tidsskalor på grund av sjukdoms- och sjukdomsaktivitetsrelaterade förändringar samt värdmolekylära beståndsdelar relaterade till normala och patologiska förändringar.

Länk till BIOMAP

 

Kontaktpersoner

Profile image

Harri Alenius

Professor
Profile image

Nanna Fyhrquist

Senior Forskare