Publicerad: 2008-11-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt EU-projekt mot resistenta bakterier

Forskare från Sverige, Storbritannien och Tyskland har tilldelats 4,6 miljoner Euro (närmare 46 miljoner SEK) i EU-anslag för att utveckla nya "kemiska" läkemedel mot bakterier som är resistenta mot de former av antibiotika som finns idag. Projektet AEROPATH samordnas av University of Dundee. Den svenska forskargrupp som deltar finns vid Karolinska Institutet.

Bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika är ett ökande problem inom sjukvården. Särskilt allvarligt är det i de fall där patienterna lider av kroniska sjukdomar som cystisk fibros, svåra brännskador eller nedsatt immunförsvar till följd av exempelvis cellgiftsbehandling vid cancer.

Forskarna inom AEROPATH kommer i första hand att fokusera på bakterien Pseudomonas aeroginosa. Men även andra resistenta bakteriestammar som Stenotrophomonas och Acinetobacter ska studeras. Den metod som forskarna använder kallas proteinkristallografi, och gör det möjligt att bygga tredimensionella modeller av de proteiner som är en förutsättning för att bakterierna ska överleva. Målet är att på detta sätt identifiera kemikalier som kan binda vid proteinerna i fråga, avbryta den biologiska process som pågår och döda bakterierna.

Förutom University of Dundee och Karolinska Institutet ingår University of S:t Andrews och de två tyska biotechföretagen Lionex och MFD Diagnostics. Projektet kommer att finansiera åtta nya post-doc-tjänster inom de organisationer som deltar i samarbetet. Finansieringen sker genom EU:s sjunde ramprogram för forskning och innovation. Skottlands motsvarighet till Vetenskapsrådet, Scottish Funding Council, bidrar också med pengar.

För frågor, kontakta: