Publicerad: 2016-10-12 10:16 | Uppdaterad: 2016-10-12 10:18

Nytt EU-projekt: Human biomonitoring for Europe (HBM4EU)

På initiativ av Europakommissionen sjösätts ett nytt EU-projekt - Human biomonitoring for Europe (HBM4EU) – i december 2016. Initiativet bygger bl a på erfarenheterna från COPHES och DEMOCOPHES, samt diskussioner mellan forskare, experter och myndighetsrepresentanter.

Målsättningen är att harmonisera de human biomonitoring (HBM)-aktiviteter som pågår i Europa, bygga kapacitet och generera jämförbara exponeringsdata på Europanivå, förse policy makers och allmänhet med forskningsbaserad kunskap om kemikalieexponering och hälsorisker samt utveckla metoder för HBM och för användning av HBM-data i hälsoriskbedömning.

I projektet deltar IMM i samarbete med Naturvårdsverket och den hälsorelaterade miljöövervakningen samt universitet, forskningsinstitutioner och myndigheter i 26 europeiska länder. Projektet ska pågå under 5 år och förhoppningen är att under den tiden skapa grunden för den fortsatta verksamheten. Totalt satsar EU (Horizon 2020) ca 50 miljoner euro och de deltagande länderna ca 25 miljoner euro.

Initiativet innebär en rejäl förstärkning av den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen och en starkare koppling till forskningen, något som har efterfrågats av både forskare och myndigheter under de senaste åren.

Kontaktperson

Forskare

Marika Berglund

Telefon: 08-524 875 36
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Marika.Berglund@ki.se