Publicerad: 2008-12-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Nytt centrum för forskning om hälso- och sjukvårdsetik

[Pressmeddelande 2008-12-03] Idag invigs Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE). Bakom centret står Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet. Vid CHE kommer tvärvetenskaplig forskning om prioriteringar i vården, medicinens gränser och den enskilda patientens rättigheter och ansvar att bedrivas. Syftet är att centret ska vara en hjälp vid undersökning av och analys av etiska frågor för både forskare, vårdpersonal och beslutsfattare.

- De etiska frågorna finns närvarande på flera nivåer inom hälso- och sjukvården. Våra värderingar påverkar allt ifrån patientbemötandet i den kliniska vardagen till strukturella frågor om hur prevention, diagnostik och behandling ska sättas in eller hur ny teknik ska testas, säger Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet.

Vid CHE samlas kompetensen på de tre universitetens etik- och filosofienheter där KI har en tyngdpunkt på klinisk etik, KTH på de medicinska teknologiernas etik och Stockholms universitet på grundläggande moralfilosofi. Centret ska kombinera hög vetenskaplig kvalitet med en nära anknytning till sjukvårdens och sjuka människors vardagsproblem. Forskningen kommer att bedrivas på tre huvudområden:

Sjukvårdens prioriteringar

För att medicinsk kunskap, teknik och personal ska leda till både patientnytta och säkerhet behöver nya metoder testas. Med begränsade resurser behöver man också prioritera vilket blir tydligt inte minst när nya behandlingsmetoder blir tillgängliga. Inom centret ska sjukvårdens nuvarande etiska prioriteringsprinciper undersökas och jämföras med alternativa principer. Avsikten är att ta fram ett kunskapsunderlag för forskare, läkare och beslutsfattare med målet att underlätta konkret beslutsfattande och att berika den offentliga debatten.

Medicinens gränser

Med medicinens och den medicinska teknikens utveckling kommer nya möjligheter att påverka den mänskliga kroppen, även med andra mål än att bekämpa sjukdom. Vi måste därför ställa frågor som: Hur får vi modifiera människan? Bör vi utveckla vår fysik, så att vi kan prestera mer än människor tidigare förmått, hoppa högre, springa snabbare, sova mindre, hålla ut längre? Bör vi sträva efter att förlänga våra liv, utöver vad som nu tycks vara mänskligt möjligt? Ska vi göra människan mer intelligent?

Patientens rättigheter

Vid Stockholm Centre for Healthcare Ethics kommer patientperspektivet att vara centralt. Forskning kring patienträttigheter och om hur dessa rättigheter kan värnas ska bedrivas. Kontakter med patientorganisationer, patientnämnder och med enskilda patienter blir viktiga i centrets arbete.

För ytterligare information, kontakta:

För pressbilder, kontakta: