Publicerad: 2013-10-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 12:53

Nytt centrum för bättre tandhälsa hos äldre

Den 9 oktober 2013 invigdes Akademiskt Centrum för Äldretandvård i Stockholm. Centret ligger vid Stockholms Sjukhem på Kungsholmen och ska bedriva forskning, utbildning och tandvård, med cirka 5 000 patientbesök per år.

Akademiskt Centrum för Äldretandvård, ACT, är ett samarbete mellan Folktandvården i Stockholms län, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet som också har huvudmannaskapet. Vid centret kommer basvetenskaplig och klinisk forskning att bedrivas, liksom grundutbildning och vidareutbildning för olika tandvårdande yrkesgrupper. Utbildningarna har sin bas i Folktandvårdens kliniska verksamhet och de vårdmiljöer för äldretandvård som finns på Stockholms Sjukhem.

- Kombinationen av forskning, utbildning och vård är mycket viktigt för våra möjligheter att få fram bättre kunskap om munhälsa och tandhälsa hos äldre, säger Inger Wårdh, övertandläkare och docent vid Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet och föreståndare för ACT. Det är en utmaning för den odontologiska forskningen att förbättra dagens behandling och att utveckla metoder för att förebygga tandsjukdomar hos äldre.

Folktandvården i Stockholms län kommer att ansvara för tandvården på centret, med personal med erfarenhet av äldretandvård och ha plats för cirka 5 000 patientbesök om året vilket är en viktig kapacitetsökning. Efterfrågan på äldretandvård bedöms öka kraftigt de kommande åren. Det beror dels på att andelen åldringar ökar, men även på att de kommande åldringarna generellt har fler tänder kvar jämfört med tidigare generationer. Patienter inom geriatriken efterfrågar även mer avancerad tandvård än tidigare generationer. Införandet av det så kallade tredje steget i tandvårdsreformen medför ökade krav på landstingen när det gäller att erbjuda vård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.