Publicerad: 2014-03-05 15:59 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:31

Nytt behandlingssätt mot Hepatit C-virus

Matti Sällberg och Ola Weiland, professorer vid KI har prövat ett nytt behandlingssätt mot Hepatit C-virus. Nu har forskningsresultatet publicerats i Molecular Therapy.

Genom en komplex forskningsstrategi har Matti Sällberg professor i biomedicinsk analys vid institutionen för laboratoriemedicin, utvecklat, och Ola Weiland, professor i infektionssjukdomar, prövat ett terapeutiskt HCV vaccin och en metod att leverera detta som gör att patienter svarar bättre på antiviral behandling.

-Vi kunde visa att det gick att använda ett naket DNA, att det gick att stimulera T-cellerna som ger ett immunförsvar, samt att de in sin tur tycktes påverka virusmängden. Patienterna läkte inte men det finns indicier på att man svarade bättre på antiviral behandling efter vaccineringen, säger Ola Weiland.

Muskelcellens maskinerifabrik gör vaccinet på plats

Ola Weiland och Mattis Sällbergs samarbete och forskningsprojekt spänner över flera år. Bland annat har komplicerade immunologiska studier gjorts i Tyskland och elektroporering tillsammans med forskare i USA.

Men först var forskningen ett EU-projekt för att ta fram ett terapeutiskt vaccin mot Hepatit C, vilket gjordes tillsammans med en spansk och belgisk grupp.

Matti Sällberg tog fram vaccinet och testade det på möss. Sedan använde Ola Weiland det i behandling av människor tillsammans med en metod han gett namnet "elektroporering".

-Vaccinet ges som ett naket DNA, som normalt inte går effektivt in i celler. Vid elektroporering sätter man fyra guldnålar runt stället där vaccinet injiceras. När vaccinet injiceras ges samtidigt korta elektriska stötar som skapar tillfälliga porer i muskelmembranet där vaccinet går in i muskelcellen. Muskelcellens maskinerifabrik gör vaccinet på plats, säger Ola Weiland.

Elektroporering skapar alltså en retning som lockar dit antigenpresenterande celler, det vill säga T-celler. Cellerna skolas om utanför levern och tar sig sedan ned till levern.

-Vi prövade metoden och fick ned virusmängden på en del av patienterna. Men eftersom det inte gick att läka HCV infektionen med bara vaccineringen så tänkte vi att när deras T-cellsystem förbättrats kanske de svarar bättre på antiviral terapi. När vi så gav patienterna antiviral behandling visade sig teorin stämma.

Resultatet inte någon enorm sensation

Normalt svarar drygt en av två patienter på en vanlig Hepatit C-virus behandling, om de inte är allt för sjuka. I den här studien svarade 70 procent positivt på behandlingen.

-Det är väldigt bra. Men i dag är resultatet inte någon enorm sensation. Det har kommit en rad nya direkta antivirala droger som botar virussjukdomen effektivt, säger han.

Behandlingsmetoden kan kanske komma till stor nytta i behandling av Hepatitis B framgent, spekulerar Ola Weiland.

- Det finns bra droger för Hepatit-B men de läker inte ut infektionen, de kan bara kontrollera viruset under kontinuerlig behandling. Det går inte att bli av med eftersom Hepatit B är ett DNA-virus som byggs in i vårt eget ärftlighetsmaterial i levercellerna. Men om man vill ha immunologisk kontroll via T-cellförsvaret kan man trycka ned viruset till noll med dagens antivirala mediciner och sedan ge ett terapeutiskt vaccin som gör att immunförsvaret blir piggare och får kontroll. Då behöver man kanske inte fortsätta med en antiviral behandling för Hepatit-B.