Publicerad: 2013-05-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nytt avtal inledde Crafoorddagarna

[NYHET 2013-05-02] Årets tre Crafoordpristagare i polyartrit - Lars Klareskog, Karolinska Institutet, Peter K Gregersen, the Feinstein Institute of Medical Research, och Robert J Winchester, Columbia University, USA - fick den 2 maj ta emot sitt pris av kungen på Kungliga Vetenskapsakademien.

Lars Klareskog
Lars Klareskog, Karolinska Institutet, tar emot sitt pris. Foto: Markus Marcetic

Den 3 maj, gav pristagarna populärvetenskapliga föreläsningar om sina upptäckter på Karolinska Institutet. Föreläsningarna kan ses på Vetenskapsakademiens webbplats kva.se.

Redan på onsdagen den 1 maj träffades de tre pristagarna under en sammankomst på Hagströmerbiblioteket som ordnades av the Feinstein Institute of Medical Research och Centrum för molekylär medicin, CMM, KI, där professor i reumatologi Lars Klareskog är föreståndare. Samtidigt undertecknades ett samarbetsavtal mellan parterna som har ett omfattande forskningssamarbete sedan många år.

Det nya avtalets avsikt är att främja ett vetenskapligt utbyte mellan forskare vid dessa båda centrum, bland annat genom att skapa utbytesprogram för forskare och doktorander och genom att organisera vetenskapliga möten för att vidga interaktionen mellan forskning och samhälle.

Avtalet undertecknades av Kevin J Tracey, ordförande för the Feinstein Institute, Liselotte Jansson, CMM:s styrelseordförande, och Anders Hamsten, Karolinska Institutets rektor.

På plats fanns även Michael Dowling, vd för North Shore-LIJ Health System, och Ralph Nappi, chef för the North Shore-LIJ Health System Foundation, samt representanter från Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting, med flera.

Ett av världens största priser

Crafoordpriset är ett av världens största vetenskapliga priser. Det delas årligen ut av Kungl. Vetenskapsakademien och priset roterar mellan fyra olika ämnen: astronomi och matematik, biovetenskap, geovetenskap och polyartrit.

2013 års Crafoordpris gick till polyartrit, ett begrepp som inkluderar alla sjukdomar där man kan få reumatism i flera av kroppens leder. Till dessa sjukdomar hör bland annat ledgångsreumatism, gikt, och psoriasis artrit.

Lars Klareskog delar årets Crafoordpris, 4 miljoner kronor, med amerikanerna Robert J Winchester och Peter K Gregersen. De två senare upptäckte att olika genetiska förändringar hos människor kan ge upphov till samma slags känslighet för ledgångsreumatism. Lars Klareskog, som är den första svensken som får Crafoordpriset, har kunnat påvisa att dessa genvarianter i kombination med rökning gör att riskerna för att utveckla reumatism ökar markant. Tillsammans har de tre pristagarna bidragit till att förklara hur ledgångsreumatism kan uppkomma på molekylnivå.