Skip to main content
Publicerad: 2020-05-28 15:05 | Uppdaterad: 2020-05-28 15:05

Nytt anslag från FORTE

Lydia Kwak, enheten för interventions- och implementeringsforskning, har erhållit 7 150 000 SEK för att öka förståelsen av implementeringsmekanismer: en randomiserad kontrollerad studie i skolor med syfte att undersöka effekterna av implementeringsstrategier och relaterade förändringsmekanismer.