Publicerad: 2019-08-19 11:50 | Uppdaterad: 2019-08-19 12:05

Nytt anslag från EU-HORIZON 2020

Det internationella samarbetsprojektet Equal Life har erhållit 120 miljoner SEK från EU-HORIZON 2020. IMM-forskaren Jenny Selander, enheten för arbetsmedicin, är huvudsökande från Karolinska Institutet.

EQUAL-LIFE kommer att utveckla och testa kombinerade exponeringsdata med hjälp av en ny metod för multimodala exponeringar och deras påverkan på barns mentala hälsa och utveckling. En kombination av uppgifter från födelsekohorter samt nya datakällor ger insikt i aspekter av fysiska, kemiska och sociala exponeringar i relation till barns mentala hälsa och utveckling från födelse till tonåren.