Publicerad: 2014-03-20 17:05 | Uppdaterad: 2017-07-12 17:05

Nytt angreppssätt får cancerceller att explodera

[Onsdagen den 12 juli 2017 : Den vetenskapliga artikeln "Vulnerability of glioblastoma cells to catastrophic vacuolization and death induced by a small molecule”, som ligger till grund för detta pressmeddelande, har dragits tillbaka av artikelförfattarna på grund av svårigheter att reproducera ett av försöken i den publicerade studien. Artikeln publicerades i vetenskapliga tidskriften Cell.]

Forskare från Karolinska Institutet har upptäckt att en substans kallad Vacquinol-1 får celler från glioblastom, den mest aggressiva sortens hjärntumör, att bokstavligen explodera. När möss fick substansen, som kan ges i tablettform, bromsades tillväxten av deras tumörer och överlevnaden förlängdes. Studien publiceras i vetenskapstidskriften Cell.

De etablerade behandlingar som står till buds vid glioblastom är operation, strålning och cellgifter. Men även om denna behandling ges är genomsnittliga överlevnaden endast 15 månader. Det är därför mycket angeläget att hitta bättre behandlingar vid malign hjärntumör.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet upptäckt en helt ny mekanism för att döda tumörceller vid glioblastom. Forskarna har i ett första skede exponerat tumörceller för en lång rad molekyler. Om cancercellerna dog ansågs molekylen intressant för vidare studier, vilket inledningsvis gällde för över 200 slags molekyler. Efter att genom omfattande studier ha ringat in en enda molekyl som särskilt intressant, ville forskarna ta reda på varför den orsakade cancercellernas död.

Det visade sig att molekylen gav cancercellerna en skenande vakuolisering, en process där cellen transporterar ämnen från cellens utsida till dess inre. Denna transport sker via med vakuoler, som grovt kan beskrivas som blåsor eller ballonger bestående av cellens membran. Processen är snarlik den som låg bakom förra årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, den upptäckt som beskriver hur cellens vesiklar för saker från cellens insida till dess yta.

Cellen sprängdes

När cancercellerna fylldes av en stor mängd vakuoler gav deras cellmembran (yttre cellväggen) vika; cellen sprängdes helt enkelt och nekrotiserades.

– Det här är en helt ny mekanism för cancerbehandling. Ett eventuellt läkemedel baserat på den här principen skulle alltså angripa glioblastom på ett helt nytt sätt. Möjligen kan den här principen fungera även vid annan cancersjukdom, det har vi inte alls undersökt, säger Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet.

Forskarna har låtit möss som fått mänskliga glioblastomceller intransplanterade äta substansen i fem dagar. Genomsnittlig överlevnad i kontrollgruppen, som inte fick substansen, var cirka 30 dagar. Av dem som fått substansen levde sex av åtta möss fortfarande efter 80 dagar. Studien ansågs då så intressant att den vetenskapliga tidskriften ville publicera artikeln omgående.

– Nu vill vi försöka ta denna upptäckt inom grundforskningen genom preklinisk utveckling och hela vägen till kliniken. Målet är att få till en fas 1-prövning, säger Patrik Ernfors.

Studien har finansierats pengar från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för Strategisk forskning, Hjärnfonden, Hållstens Forskningsstiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse och Wallenberg Scholar.

Grafisk sammanfattning

Publikation

Vulnerability of glioblastoma cells to catastrophic vacuolization and death induced by a small molecule
Satish Srinivas Kitambi, Enrique M Toledo, Dmitry Usoskin, Shimei Wee, Aditya Harisankar, Richard Svensson, Kristmundur Sigmundsson, Christina Kalderén, Mia Niklasson, Soumi Kundu, Sergi Aranda, Bengt Westermark, Lene Uhrbom, Michael Andäng, Peter Damberg, Sven Nelander, Ernest Arenas, Per Artursson, Julian Walfridsson, Karin Forsberg Nilsson, Lars G. J. Hammarström & Patrik Ernfors
Cell, online 20 March 2014, doi: 10.1016/j.cell.2014.02.021, 10 April 2014 paper issue.