Publicerad: 2010-10-28 00:00 | Uppdaterad: 2016-03-01 13:59

Nyinstiftat pris: Skandias Lennart Levi-pris

Professor Lars Alfredsson vid institutet för miljömedicin blir den förste att erhålla Skandias Lennart Levi-pris vid Karolinska Institutet. Han får priset för sin hälsofrämjande forskning och inspirerande utbildningsinsatser.

Det nyinstiftade Skandias Lennart Levi-pris har tilldelats Lars Alfredsson, professor i epidemiologi vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet. Han får priset för sitt bidrag till att främja människors hälsa genom högklassig forskning om orsaker till sjukdom och ohälsa samt genom sina inspirerande utbildningsinsatser.

– Lars Alfredsson bedriver sedan länge epidemiologisk forskning i världsklass och har under de senaste åren varit exceptionellt framgångsrik, säger professor Nancy Pedersen, ordförande i priskommittén.

Genetiska och miljömässiga orsaker

Den epidemiologiska forskningen är bland annat inriktad mot genetiska och miljömässiga orsaker till reumatoid artrit och andra inflammatoriska sjukdomar. Lars Alfredssons tidigare forskning har även den varit gynnsam och fokuserade på exempelvis psykosociala faktorers betydelse för hjärt-kärlsjukdom samt rörelseorganens sjukdomar. Lars Alfredsson har en unik kunskap om epidemiologisk teori och metodik, och kan snabbt sätta sig in i komplicerade frågeställningar kring detta område.

– Han är därtill en hängiven lärare som trots en växande forskningsverksamhet fortfarande engagerar sig i och bidrar till utbildning av nya generationer epidemiologer, säger Nancy Pedersen.

Professor Lars Alfredsson föddes 1950 i Stockholm. År 1983 avlade han medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet och fyra år senare erhöll han en docentur i epidemiologi. Sedan 1994 har han tjänstgjort vid enheten för hjärt- kärlepidemiologi vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och utnämndes den 15 april 2002 till professor i epidemiologi. Lars Alfredsson har medverkat i cirka 200 vetenskapliga publikationer.

Nyinstiftat pris

Skandias Lennart Levi-pris har instiftats i samband med professor emeritus Lennart Levis 80-årsdag och kommer att delas ut årligen under fem år till en internationellt framstående forskare. Priset ska belöna forskning, utbildning och informationsspridning som syftar till att främja människors hälsa, utveckling, produktivitet, kreativitet och/eller välbefinnande, från vaggan till graven.

Juryn består av professorerna Nancy Pedersen, Göran Elinder och Åke Nygren, alla vid Karolinska Institutet. Priset på 100 000 kronor delas ut vid Karolinska Institutets årliga installationsceremoni.