Publicerad: 2021-06-09 19:09 | Uppdaterad: 2021-12-15 09:23

Nyheter från Neuro Admin - sommaren 2021

Photo: Linda Morgan

På grund av rådande omständigheter och pågående pandemi, och i linje med svenska myndigheters och KI:s rekommendationer, kommer den administrativa personalen på avdelningen att fortsätta att arbeta på distans. På den här sidan hittar du uppdateringar från administrationen på NEURO inför sommaren 2021.

Närvaro under sommaren 2021

Administrationen vid Neuro kommer att vara obemannad mellan den 26 juli och 6 augusti. I nödfall, kontakta prefekten, biträdande prefekt eller administrativ chef under denna period.

Ledning

  • Prefekt: Gilberto Fisone, frånvarande 26 juli-15 augusti (kan kontaktas under ledigheten)
  • Vice Prefekt: Lennart Brodin, frånvarande 5 juli-6 augusti (kan kontaktas under ledigheten)
  • Administrative chef (AC): Sigge Berglann, frånvarande 5 juli-6 augusti (kan kontaktas via e-post/telefon under ledigheten)

Ekonomi

HR

Utbildning 

  • Utbildningsadministratör, doktorandutbildning: Eva Noréns, frånvarande 5 july-6 augusti
  • Utbildningsadministratör: Elinor Schüberg, frånvarande 5 juli-3 augusti
  • Utbildningsadministratör: Marianne Rothoff, frånvarande 28 juni-3 augusti

Kommunikation & webb

  • Kommunikatör: Lotte Brandt, frånvarande 28 juni-18 juli och 16-29 augusti.

Vi önskar er alla en skön sommar!

Allmän info

Begränsad access till kvarter A3

I maj togs ett gemensamt beslut av samtliga administrativa enheter och Facility Management-gruppen, att begränsa tillträde till kvarter A3 och endast låta de personer som har sin arbetsplats i A3 att få vistas där.

Detta beslut förlängs över sommaren och troligtvis fram till mitten av september, beroende på hur pandemin och spridning av covid-19 utvecklas.

Om du behöver tillträde till kvarter A3, kontakat receptionen i Biomedicum.

Ekonomi

Snart är det bokslut och UBW/Agresso på webben stänger den 2 juli 2021, så ni behöver godkänna era fakturor senast den 1 juli 2021.

HR

Ny personal i sommar?

Sommaren är snart här och vi hjälper gärna till att förbereda för eventuell ny laboratoriepersonal innan ledigheterna.

Meddela HR@neuro.ki.se senast den 10 juni 2021 om du planerar att anställa eller bjuda in ny personal (medarbetare, stipendiater, gästforskare eller masterstudenter) under sommaren.

Biomedicums introduktionsdag för ny personal

Den andra introduktionsdagen för nya medarbetare gick av stapeln den 6 maj. Flera presentationer hölls av representanter från HR, ekonomi, kommunikation, IT, friskvården, doktorand- och grundutbildning samt Facility Management gruppen. 43 nya anställda och stipendiater from de fem institutionerna i Biomedicum deltog vid introdagen, som anordnades av institutioners respektive HR-avdelningar.

Vi hoppas att du som är ny medarbetare känner dig välkommen och att du med hjälp av alla användbara råd och tips snabbt kan komma tillrätta i din arbetsvardag.

Om du är ny på institutionen för neurovetenskap, ta tillfället i akt och besök Biomedicums hemsida för medarbetare, där du bland annat hittar information om vad som händer i byggnaden.

Väl fungerande rutin för reseersättningar och ersättningar för andra utgifter

Den nya digitala rutinen för reseersättningar och ersättningar för andra utgifter fungerar mycket bra och vi vill passa på att tacka er alla för en smidig övergång till en helt digital process.

Doktorandutbildning

Välkomna alla nya doktorander vid NEURO

Kontakt

Sigge Berglann Administrativ chef
0852487100