Publicerad: 2018-06-04 15:40 | Uppdaterad: 2018-06-04 16:13

Nyexaminerade sjuksköterskor firades vid broschutdelning

Vi klarade det!

De nyexaminerade sjuksköterskestudenterna vid Karolinska Institutet (KI) mottog sina broscher vid en traditionell ceremoni i Zanderska huset den 30 maj 2018.

Bilder från ceremonin och efterföljande mingel

Broschutdelning i Zanderska huset

Studenterna i respektive kurser ropades upp för att motta sina broscher

Professor Ann Langius-Eklöf lyckönskade och delade ut broscher tillsammans med sina kollegor Carina Söderman, Eva Broberger, Cecilia Moberg och Marie Iwarzon i takt med Medicinska föreningens kammarmusikensemble musicerande

Lycka till med er yrkesutövning!

Stolta nyutexaminerade sjuksköterskor under minglet

Sjuksköterskor visar upp sina broscher