Publicerad: 2021-03-25 16:37 | Uppdaterad: 2021-03-26 09:31

Nydanande forskning om glaukom belönas med Axel Hirsch pris 2021

PhD Pete Williams verksam på Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch Pris för sin nydanande forskning inom glaukom.

Pete Williams, foto av Bryan Jones
Pete Williams, foto: Bryan Jones

Granskargruppens motivering lyder:
"PhD Pete Williams tilldelas Medicine doktor Axel Hirsch Pris inom oftalmiatrik. Williams tilldelas priset för sina banbrytande studier inom folksjukdomen glaukom och upptäckten av en metabol dysfunktion vilken orsakar mitokondriella abnormiteter och neurodegeneration hos patienter med glaukom. Genom att återställa den metabola balansen med vanligt B-vitamin har han i djurmodeller visat att neurodegenerationen förhindras. Studierna öppnar för neuroprotektiv behandling av glaukom och andra neurodegenerativa sjukdomar."

Ytterligare information om Pete Williams forskargrupp.

Medicine doktor Axel Hirsch Priset delas ut årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Med skrift likställs serie av publikationer som behandlar ett enhetligt problemkomplex.

Val av pristagare sker genom nominering.

Prisceremonin sker i samband med professorsinstallationen på KI den 14 oktober 2021.