Publicerad: 2011-07-22 00:00 | Uppdaterad: 2014-04-08 16:29

Nyckelprotein för reglering av mitokondrier identifierat

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett nytt mitokondrieprotein, MIEF1 (Mitochondrial Elongation Factor 1). MIEF1 har stor betydelse för att styra förändringar av mitokondriernas former, och proteinet visar vägen till nya sätt att reglera mitokondriefunktionen.

Mitokondrier är cellens energiproducenter. Dessa cellorganeller kan vara runda och avgränsade eller sammanlänkade till långa rör i nätverk. I en frisk cell varierar mitokondriernas former genom en väl reglerad balans mellan ständigt pågående sammansmältnings- och delningsprocesser (fusion och fission), vilka anpassas efter cellens behov. Denna mitokondriedynamik är snabb och sker till exempel under cellens delningsprocess och vid celldöd. I den normala omsättningen avlägsnas även skadade delar av cellens mitokondrienät.

Forskare har länge sökt efter nyckelproteiner som reglerar mitokondriers sammansmältning och delning hos människan, eftersom man vet att felaktigheter i mitokondriefunktion kan bidra till exempelvis cancer och neurodegenerativa sjukdomar, som innebär att nervceller förstörs. Genom sin plats i det yttre mitokondriemembranet, som omsluter mitokondrien, kan MIEF1 både rekrytera andra proteiner till mitokondrieytan och själv göra att närliggande mitokondrier kan smälta samman och bilda långa rör.

– MIEF1 är en saknad länk, som visar vägen till helt nya mekanismer för hur mitokondrier regleras och som mycket väl i framtiden kan visa sig vara inblandad på olika sätt vid sjukdomar, säger professor Monica Nistér, som lett studien.

Publikation

Human MIEF1 recruits Drp1 to mitochondrial outer membranes and promotes mitochondrial fusion rather than fission.
Zhao J, Liu T, Jin S, Wang X, Qu M, Uhlén P, et al
EMBO J. 2011 Jun;30(14):2762-78