Publicerad: 2017-10-01 15:49 | Uppdaterad: 2017-10-03 10:15

Nyckeln till BioClinicum överlämnad – snart flyttar medarbetare vid NVS in

Den 25 september överlämnade Skanska nyckeln till BioClinicum till Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Universitetssjukhuset, en viktig milstolpe för ett ännu närmare samarbete inom vård, forskning och utbildning mellan Karolinska Institutet (KI) och sjukhuset.

BioClinicums strategiska placering, mellan Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, ska främja interaktionen mellan vård, forskning och utbildning.

Byggnaden är landstingets hittills största satsning på forskningsfaciliteter. Ett 70-tal av forskarna vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) ska flytta in i BioClinicum efter årsskiftet, och flera av medarbetarna vid NVS har varit mycket engagerade i flytten.

En av dem är Maria Ankarcrona, universitetslektor och forskare vid sektionen för neurogeriatrik samt ansvarig vid NVS för flytten till BioClinicum. Under ceremonin för nyckelöverlämningen höll Maria Ankarcrona en forskningspresentation på temat ”Nedsatt energiomsättning och nervcellsdöd – bitar i Alzheimerpusslet”.

Flera tal hölls av bland annat representanter från KI och SLL. KI:s rektor Ole Petter Ottersen underströk att det är en fantastisk utgångspunkt att ha BioClinicum och Biomedicum (KI:s nya forskningsbyggnad på andra sidan Solnavägen) så nära varandra och nära universitetssjukhuset, eftersom detta skapar goda förutsättningar för patientnära forskning och utbildning.

Efter talen och nyckelöverlämningen gavs en rundtur i BioClinicum.