Publicerad: 2014-03-11 08:41 | Uppdaterad: 2014-11-26 09:41

Nyblivna professorer emeriti tackades vid middag

Professorer som går i pension lämnar sällan sin vetenskapliga verksamhet. Men för sina insatser hittills uppmärksammades traditionsenligt Karolinska Institutets nyblivna professorer emeriti med en middag i Nobel Forum.

Middagen ägde rum den 20 februari och deltog gjorde även rektor Anders Hamsten och prorektor Kerstin Tham tillsammans med de nyblivna professorerna emeriti: Dzevad Belkic, Kyllike Christensson, Anders Eklund, Lars L Gustafsson, Outi Hovatta, Christina Hultman, Hugo Lagercrantz, Jörgen Larsson, Åsa Nilsonne, Olof Nyrén, Hans Rosling, Anders Vahlne, Ola Weiland, Magnus Wickman och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin. Närvarade ej: Agneta Mode.

Läs mer om Karolinska Institutets professorer på ki.se.