Publicerad: 2014-04-03 07:53 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:29

Nya utbildningsplatser för barnmorskor och specialistsjuksköterskor

Regeringen vill satsa på 10 000 nya utbildningsplatser med en successiv utbyggnad från 2015 till 2018. Däribland 60 platser för utbildning till barnmorska och 75 platser för utbildning till specialistsjuksköterska vid Karolinska Institutet.

Huvuddelen av utbyggnaden ska enligt utbildningsdepartementets pressmeddelande ske inom lärar- och förskoleutbildningarna, men även inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar. Satsningen görs mot bakgrund av framtida brist inom dessa yrken.

Läs regeringens pressmeddelande.