Publicerad: 2010-02-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-28 10:20

Nya test ger säkrare besked om jordnötsallergi

[NYHET 2010-02-24] Fler än två av tre som tror att de är jordnötsallergiska kan tåla jordnöt, visar studier från Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Nyutvecklade allergitester kan skilja personer som kan komma att reagera svårt vid kontakt med jordnötter från dem som reagerar lindrigt eller inte alls.

- Tänk att gå och tro att du har en potentiellt livshotande allergi och att du med dessa test nästan kan allergifriskförklaras, säger Magnus Wickman, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och verksam som allergiläkare vid Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset.

Jordnötsallergi har under lång tid uppfattats som en svår allergiform som i sämsta fall kan orsaka dödsfall. De aktuella studierna visar nu att två av tre patienter som på goda grunder tror sig vara allergiska mot jordnöt inte reagerar vid kontakt med jordnötter. Förklaringen är att jordnöten innehåller ett flertal allergiframkallande ämnen och reaktionens styrka beror på vilket ämne hos jordnöten man är allergisk emot. Jordnötsallergenet innehåller också ett björkpollenlikt allergen, vilket innebär att en person som reagerar positivt på ett allergitest mot jordnöt i själva verket kan vara allergisk mot björkpollen och reagerar inte vid kontakt med jordnötter.

Med ny teknik kan jordnötallergents ämnen delas upp i farliga och mindre farliga allergen. Forskarna har nu kunnat visa att de barn som är testpositiva för jordnöt och samtidigt även mot björkpollen, i huvudsak är testpositiva för ett ganska snällt jordnötsallergen, det vill säga den björkpollenlika allergenkomponenten.

Resultaten som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Allergy är baserade på den så kallade BAMSE-studien, en undersökning av 4 000 barn från Stockholm som följts från födseln. Vid åtta års ålder togs blodprov från 2 400 av dessa barn och 7,5 procent var positiva i ett allergitest mot jordnöt. Denna andel ligger långt över vad som rapporterats från länder som England och USA där jordnötsallergi anses vanligt och förklaras till mycket stor del av en bakomliggande björkallergi.

- Detta stämmer väl med den erfarenhet vi skaffat oss kliniskt under de senaste två åren sedan vi börjat använda de nya blodprovstesterna. Av alla dem som vi testat har ingen vad vi vet reagerat med svåra symtom bland dem som är allergiska mot bara det snälla jordnötsallergenet, och då pratar vi om flera hundra barn, säger Magnus Wickman.

Den kliniska erfarenheten måste dock bekräftas med en vetenskapligt upplagd studie, där forskarma låter dem som är testpositiva komma i kontakt med jordnöt under väl kontrollerade former i stigande dos i sjukhusmiljö. Sådan forskning pågår nu på Sachsska Barnsjukhuset.

- Resultaten verkar lovande och det innebär en stor förändring i livet för många av dem som tror sig vara jordnötsallergiska. Samtidigt kan vi identifiera dem som är svårt allergiska mot jordnöt och ge dem mer tid och resurser, säger Magnus Wickman.

Publikation:

Asarnoj A, Movérare R, Ostblom E, Poorafshar M, Lilja G, Hedlin G, van Hage M, Ahlstedt S, Wickman M.
IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds
Allergy, Epub ahead of print, 8 Feb 2010

För ytterligare frågor, kontakta:

Professor Magnus Wickman
Institutet för miljömedicin
Tel: 070-484 39 00
E-post: magnus.wickman@ki.se

Mer om Magnus Wickmans forskning.