Publicerad: 2014-02-13 09:37 | Uppdaterad: 2014-02-20 14:52

Nya studentbostäder planeras på campus Solna

Om allt går vägen står 420 nya bostäder klara på campus Solna i slutet av 2015. Tanken är att öka KI:s internationella attraktionskraft genom att ge företräde till utländska studenter och gästforskare.

I dag saknas det 8 000 studentbostäder i Stockholm, enligt Anders Flodin, vd på KI Housing, som hyr ut omkring 300 bostäder till utländska studenter och gästforskare vid KI.

– Det är en gigantisk brist, och det leder till att studenter väljer bort Stockholm som studieort. När det gäller utländska studenter och gästforskare så fylls alla KI:s platser, och det går inte att mäta hur många som väljer att inte söka till KI på grund av bostadsbristen. Men vi tror att det är vanligt, säger Anders Flodin.

KI Housing har runt 1 200 bostadssökande om året, och kan bereda bostadsplats åt ungefär 800 av dem. De som inte får bostad löser det ofta med att flytta in hos någon annan, enligt Anders Flodin.

För att avhjälpa det mest akuta problemet planeras nu 420 nya bostäder på campus Solna, vikta för utländska studenter och gästforskare. Enligt Marie Asplind, projektledare på fastighetsavdelningen på KI, har universitetet förbundit sig att förmedla bostäder till utländska studenter och gästforskare i de samarbetsavtal som skrivits.

– Bostadsfrågan är akut – KI måste kunna erbjuda bostäder för att verksamheten ska fungera. Men det är viktigt att understryka att inget är definitivt bestämt ännu när det gäller de här nya husen. Vi kommer titta på en avtalsöverenskommelse under våren, säger Marie Asplind.

Planen är att Heba Fastigheter ska köpa tomten av Akademiska Hus, bygga bostäderna och sedan hyra ut dem till KI, som i sin tur anlitar KI Housing för att sköta kösystemet samt driften av bostäderna. För att de nya husen ska bli verklighet krävs även att en ny detaljplan godkänns, enligt Lennart Karlsson, vd för Heba Fastigheter.

De flesta av de planerade bostäderna i de fyra nya husen är 23 kvadratmeter stora, vissa med pentry och vissa med delat kök, och hyran väntas landa på runt 5 000 kronor.

Text: Jenny Stadigs