Publicerad: 2016-05-17 14:59 | Uppdaterad: 2016-05-17 15:51

Nya Silvialäkarna tog examen

Drottning Silvia

Vid en examensceremoni på Karolinska Institutet den 17 maj uppmärksammades den andra kullen Silvialäkare. Samtidigt firade Silviahemmet 20-årsjubileum och drottningen var på plats för att dela ut diplom.

Den tvååriga magisterutbildningen i demensvård har de sex nya Silvialäkarna genomfört parallellt med sitt kliniska arbete. Undervisningen sker på distans.

– Jag har fått många medicinska färdigheter för demensvård. Men viktigare är att utbildningen har gett fördjupad förståelse för hur vi arbetar idag i demenssjukvården. Kursen innehåller också samhällsaspekter kring demenssjukdomar och hur man hanterar olika frågor som till exempel körkort, vapeninnehav eller hemsjukvård i olika länder. Allt det kommer att bli en hjälp för mig när jag ska presentera alternativa arbetssätt här hemma. Efter utbildningen kan jag ta större ansvar för fortbildning av vårdpersonal och engagera mig i organisatoriska frågor och strategiska beslut som rör demenssjukvården, säger Björn Lennhed, specialist i geriatrik vid Falu lasarett och en av Silvialäkarna som tagit examen.

Läs mer i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.