Publicerad: 2016-05-18 14:27 | Uppdaterad: 2016-05-18 22:27

Nya Silvialäkare för bättre demensvård i flera länder

2016´s Silvia Doctors together with Her Majesty Queen Silvia of Sweden and representatives of Karolinska Institutet and Silviahemmet. Photo: Erik Cronberg.

Demenssjukdomar är en av vår tids största folksjukdomar och en stor utmaning för vården. Nu examineras den andra kullen Silvialäkare och i år är hälften av dem verksamma utomlands. Utbildningen sker genom ett samarbete mellan Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och stiftelsen Silviahemmet och ger läkarna möjlighet att kunna förändra demensvården för en växande grupp patienter.

Examensceremonin ägde rum den 17 maj i samband med Silviahemmets 20-årsjubileum. H.M. Drottningen delade ut diplom och dekoration till de nya Silvialäkarna.

Den tvååriga magisterutbildningen i demensvård har Silvialäkarna genomfört parallellt med sitt kliniska arbete. Utbildningen ges i form av uppdragsutbildning. Undervisningen sker på distans och på läkarens befintliga arbetsplats, vilket innebär att läkaren fortsätter att arbeta under utbildningen och direkt kan omsätta de nya kunskaperna i mötet med patienterna. Utmärkande för denna påbyggnadsutbildning är också att den vänder sig till alla yrkesverksamma läkare som möter demenssjukdom, främst läkare i primärvården, men också till exempel geriatriker, psykiatrer, neurologer, internmedicinare och akutläkare. Sex läkare tar examen som Silvialäkare i år. Tre är verksamma i Sverige medan en kommer från Luxemburg, en från Tyskland och en från Japan.

– Jag har fått många medicinska färdigheter för demensvård. Men viktigare är att utbildningen har gett fördjupad förståelse för hur vi arbetar idag i demenssjukvården. Kursen innehåller också samhällsaspekter kring demenssjukdomar och hur man hanterar olika frågor som till exempel körkort, vapeninnehav eller hemsjukvård i olika länder. Allt det kommer att bli en hjälp för mig när jag ska presentera alternativa arbetssätt här hemma. Efter utbildningen kan jag ta större ansvar för fortbildning av vårdpersonal och engagera mig i organisatoriska frågor och strategiska beslut som rör demenssjukvården, säger Björn Lennhed, specialist i geriatrik vid Falu lasarett och en av Silvialäkarna som tar examen.

Demenssjukdom innebär sjukdom eller skada på nervceller och nervcellsförbindelser. Olika delar av hjärnan berörs vid olika demenssjukdomar och i tidiga faser kan de därför yttra sig på olika sätt. I dag saknas botande behandling, men tillstånden går att lindra. Med professionell vård och kompetent bemötande av patienten blir det lättare att möta de sjukas behov och höja deras livskvalitet.

– Demenssjukdom är ett stort globalt problem och det är av stor vikt att öka och fördjupa kunskapen om demenssjukdom och behandling både i Sverige och utomlands, varför utbildningen hålls på engelska. Tillsammans med Silviahemmet har NVS även en magisterutbildning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ett viktigt mål i utbildningen är att öka intresset för forskning om demenssjukdomar genom den starka kopplingen till de senaste forskningsrönen, säger Maria Eriksdotter, prefekt och professor vid NVS och ledamot i Silviahemmets styrelse.

Vid examenshögtiden deltog H.M. Drottning Silvia, äldreminister Åsa Regnér, rektor för stiftelsen Silviahemmet Wilhelmina Hoffman samt vikarierande rektor för Karolinska Institutet Karin Dahlman-Wright och flera representanter för utbildningen från NVS.

– Demensvård är oerhört komplex. Det krävs välfungerande och kunnigt teamarbete från tidig till sen fas av sjukdomen. Vi behöver därför en läkarkår som är rustad för att ta hand om dessa patienter. Antalet drabbade ökar stadigt i både Sverige och i världen. Personer med demenssjukdom i världen beräknas idag till 47 miljoner, ett antal som förväntas stiga till 131 miljoner år 2050. Detta innebär att det handlar om en global utmaning. På och via Silviahemmet har vi sedan över tio år även utbildat vårdprofessionella från andra länder. Det är därför särskilt roligt att tre av de sex läkarna som nu tar sin magisterexamen i demensvård vid Karolinska Institutet och som dekoreras av Silviahemmet, kommer från andra länder, säger Wilhelmina Hoffman, geriatriker och rektor vid stiftelsen Silviahemmet.

Deltagare som går utbildningen kan söka medel för vårdutveckling från Alzheimerfonden, som även finansierar majoriteten av stuideplatserna på magisterutbildning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kontakt

Lars-Olof Wahlund
Professor, överläkare, examinator
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet

Maria Eriksdotter
Prefekt, professor, överläkare
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet