Publicerad: 2022-10-28 16:44 | Uppdaterad: 2022-10-28 16:44

Nya rutiner för lokalbokningar och skriftliga examinationer från VT2023

Från och med vårterminen 2023 inför den centrala lokalbokningen på KI slot-tider för bokning av föreläsningssalar.

Från och med vårterminen 2023 inför den centrala lokalbokningen på KI slot-tider för bokning av föreläsningssalar.

Samtidigt kommer en ny organisation, Tentamensservice, att hantera alla skriftliga examinationer på KI. Det kommer innebära gemensamma starttider för både bokningen av lokaler som tentamina.