Publicerad: 2022-10-18 14:49 | Uppdaterad: 2022-10-18 14:56

Nya rön visar på ledvätskans betydelse för ledbrosket

ola nilsson research group
Ola Nilsson with research group

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit en ny mekanism genom vilken cellerna som producerar ledvätska också gör faktorer som direkt styr ledbroskets utveckling och skyddar det från mineralisering och nedbrytning. Fynden har publicerats i npj Regenerative Medicine.

Ledbrosket är helt väsentligt för ledens funktion. Ändå har de grundläggande mekanismerna som styr ledbroskets utveckling och underhåll inte studerats i detalj. Den nya studien på råttor visar hur celltypen synoviocyter producerar faktorer som direkt reglerar utvecklingen av broskceller och främjar ledbroskbildning.

– Denna mekanism har viktiga implikationer för ledbroskets utveckling och underhåll och kan leda till nya behandlingar mot degenerativa ledsjukdomar såsom artros (ledförslitning), men också till förbättrade metoder för tillverkning av ledbrosk i labbet, säger Ola Nilsson, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Publikation: “The synovial microenvironment suppresses chondrocyte hypertrophy and promotes articular chondrocyte differentiation”. Michael Chau, Zelong Dou, Marta Baroncelli, Ellie B. Landman, Ameya Bendre, Masaru Kanekiyo, Alexandra Gkourogianni, Kevin Barnes, Lars Ottosson, Ola Nilsson. npj Regenerative Medicine, online 16 september 2022.

https://www.nature.com/articles/s41536-022-00247-2

Kontakt

Ola Nilsson Anknuten till Forskning;Professor/Överläkare
+46852482425