Publicerad: 2011-07-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nya rön om mitokondriens betydelse vid Parkinsons sjukdom

Forskare vid Karolinska Institutet presenterar i vetenskapliga tidskriften PNAS flera nya rön som ökar förståelsen för den nedbrytning av nerver som sker vid Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom kan i många delar ha samband med en nedsatt funktion hos mitokondrierna, de celldelar som kallas cellens kraftverk. En forskargrupp har nu kunnat visa att nedsatt mitokondriefunktion i de dopaminproducerande nervceller som framför allt drabbas vid Parkinsons sjukdom medför att mitokondrierna bildar stora aggregat och inte förmår att nå nervcellernas utskott.

Det är tidigare känt att en ärftlig form av Parkinsons sjukdom orsakas av felaktigheter i enzymet Parkin och man har trott att detta har ett samband med hanteringen av defekta mitokondrier. Forskarna har inte funnit stöd för denna hypotes, då de beskrivna skadorna uppstår oberoende av Parkin.

Publikation:

Impaired mitochondrial transport and Parkin-independent degeneration of respiratory chain-deficient dopamine neurons in vivo. PNAS online 18 juli 2011.