Publicerad: 2009-07-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nya rön om mekanismen bakom autoimmuna sjukdomar

Defekt funktion av Ro52 proteinet kan bidra till utveckling av reumatisk autoimmun sjukdom. Det visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental Medicine (JEM).

Autoimmuna sjukdomar drabbar omkring 5% av befolkningen och innebär att kroppens immunförsvar angriper och förstör kroppens egen vävnad. Det är sedan tidigare känt att Ro52 - ett protein involverat i den så kallade ubiqitinerings-processen - spelar en viktig roll i utvecklingen av en del av dessa sjukdomar men den molekylära mekanismen har hittills varit okänd.

I den aktuella studien kunde forskarna visa att avsaknad av proteinet Ro52 medför en överproduktion av cytokiner (signalmolekyler) i kroppens immunförsvar, och att denna överproduktion av cytokiner leder till kronisk inflammation med angrepp på kroppens egna vävnader. Med hjälp av en djurmodell kunde forskarna se en tydlig koppling mellan Ro52-medierad ubiquitinering och immuncellers respons på bakterie och virusderiverade molekyler. Möss som saknade Ro52 genen (Ro52 knock-out möss) var oförmögna att hämma transkriptionsfaktorer som aktiveras när kroppen blir infekterad, vilket ledde till en överproduktion av proinflammatoriska cytokiner och i förlängningen utveckling av SLE-lik sjukdom.

SLE (systemisk lupus erythematosus) är en reumatisk sjukdom som kan skada nästan alla organ och vävnader, men vanligast är att leder, muskler, hud, njurar, slemhinnor och nervsystem drabbas.

Publikation:

Espinosa A, Dardalhon V, Brauner S, Ambrosi A, Higgs R, Quintana FJ, Sjöstrand M, Eloranta ML, Ní Gabhann J, Winqvist O, Sundelin B, Jefferies CA, Rozell B, Kuchroo VK, Wahren-Herlenius M

Loss of the lupus autoantigen Ro52/Trim21 induces tissue inflammation and systemic autoimmunity by disregulating the IL-23-Th17 pathway

JEM online: 27 juli 2009, doi:10.1084/jem.20090585

För mer information, kontakta: