Publicerad: 2015-08-05 10:09 | Uppdaterad: 2015-08-05 13:08

Nya rön om hur fettväv bildas i människa - artikel KI Nyheter

Mikael Ryden

"I benmärgen finns stamceller som vanligtvis ger upphov till nya röda och vita blodkroppar. Nu visar ett forskarlag från Sverige och Frankrike att benmärgsceller även kan bilda fettväv. Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften Cell Metabolism."

Läs hela artikeln på KI Nyheter om Mikael Rydén, Enheten för endokrinologi och diabetes, och hans forskargrupps senaste resultat.

Transplanted Bone Marrow-Derived Cells Contribute to Human Adipogenesis.
Rydén M, Uzunel M, Hård J, Borgström E, Mold J, Arner E, et al
Cell Metab. 2015 Sep;22(3):408-17