Publicerad: 2016-09-19 14:49 | Uppdaterad: 2016-09-19 15:26

Nya rön om hjärnans utveckling hos för tidigt födda

Resultatet av ny studie från Karolinska Institutet tyder på att hjärnan hos barn som fötts för tidigt och har dålig tillväxt, kan ha bristande utveckling av de funktionella nätverken. Studien är publicerad i tidskriften Cerebral Cortex.

Syftet med den aktuella studien var att se om låg tillväxt hos barn som fötts för tidigt är kopplat till skillnader i hjärnans funktionella nätverk. Nätverken är av betydelse för den sociala utvecklingen, inlevelseförmågan och språkinlärningen.

— Redan vid magnetkameraundersökningen vid ett års ålder såg vi skillnader i signalstyrkan i de specifika nätverken i hjärnan hos de för tidigt födda och tillväxthämmade barnen, jämfört med för tidigt födda med god tillväxt, säger Ulrika Ådén, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.