Publicerad: 2012-04-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Nya rön om autism presenteras på konferens i Stockholm

[PRESSINBJUDAN 2012-04-20] Ny forskning kring autism kommer att presenteras vid en stor internationell konferens i Stockholm 26-27 april. Framsteg har gjorts inom området de senaste åren, bland annat har kunskapen ökat om ärftliga orsaker och miljöfaktorer som påverkar utvecklingen av autismspektrumtillstånd.

Mer kunskap har också lett till att fler personer med autism kunnat identifieras tidigare och på så sätt fått del av insatser och behandling. Nyligen har SBU, Statens Beredning för Medicinsk utvärdering, konstaterat att ytterligare forskning krävs när det gäller vilken typ av insatser som fungerar bäst, något som kommer att redovisas på konferensen.

Ett annat tema är de nya diagnoskriterier, DSM 5, som planeras träda i kraft under nästa år och vad de föreslagna förändringarna kan komma att innebära. En tidigare upplaga av kriterierna används i Sverige och i många andra delar av västvärlden för att diagnostisera syndromet. Andra teman är mag-tarm och autismspektrumtillstånd, vikten av funktionsdiagnostik, samt samverkan i vård och omsorg kring personer med autismspektrumtillstånd.

Några av de världsledande forskare som medverkar är professor Sally Rogers från UC Davis M.I.N.D Institute i USA, Timothy Michael Buie, barnläkare och mag-tarmspecialist från Boston liksom professorerna från Sverige Christopher Gillberg som bland annat är verksam vid Göteborgs universitet och Sven Bölte från Karolinska Institutet.

Journalister är välkomna att bevaka konferensen och intervjua forskarna:

  • Torsdag 26 april kl. 9.30-17.30 och fredag 27 april kl. 8.30-16.30.
  • City Conference Centre i Stockholm, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14.

Konferensen "Fokus på autism" arrangeras av följande organisationer som hör eller är kopplade till Stockholms läns landsting: Handikapp och Habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnmedicin, Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset och Vuxenpsykiatrin. Konferensen arrangeras dessutom av: Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, Autism- och Aspergerförbundet, Autism & Aspergerföreningen Stockholm, föreningen Attention Stockholms län och Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) vid Karolinska Institutet.

För kontakt med forskarna eller ytterligare information: