Publicerad: 2014-06-04 10:50 | Uppdaterad: 2014-06-04 11:32

Nya riktvärden från AEGL (Acute Exposure Guideline Levels)

AEGL-kommittén (Acute Exposure Guideline Levels) vid den amerikanska vetenskapsakademin har utkommit med en ny volym med riktvärden för akrylnitril, koltetraklorid, cyanogen, epiklorhydrin, etylenklorhydrin, toluen, trimetylacetylklorid, vätebromid och bortribromid. Professor Gunnar Johanson, IMM deltar som expert i AEGL-kommittén.