Publicerad: 2014-04-09 12:13 | Uppdaterad: 2014-04-09 12:13

Nya riktvärden från AEGL (Acute Exposure Guideline Levels)

Den internationella expertgruppen AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) har utkommit med en ny volym med riktvärden för alifatiska nitriler, bensonitril, metakrylnitril, allylalkohol, selenväte, keten och tårgas. Professor Gunnar Johanson, IMM deltar som expert i AEGL-kommittén.

AEGL volume no 16

Mer information om AEGL