Publicerad: 2021-06-16 13:33 | Uppdaterad: 2021-06-16 13:40

Nya riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

Rektor har beslutat om nya riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Då Karolinska Institutet (KI) i linje med Strategi 2030 kommer att sträva efter att stärka sin internationella profil, är det viktigt att säkerställa att all KI:s verksamhet uppfyller gällande regelverk om exportkontroll.

De beslutade riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelningen samt verksamhetsstödet gällande exportkontrollfrågor inom KI.

Du kan ladda ner riktlinjerna på Medarbetarportalen under rubriken Forskning på sidan Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar.

I samband med detta har Fastighetsdirektören beslutat om delegationsformulär och rollbeskrivning för exportkontrollombud. Det hittar du längst ner på sidan Delegationsformulär och rollbeskrivningar.

Kontakt

Margaretha Vickes exportkontrollsamordnare
E-post: exportkontroll@ki.se Telefon:08-524 865 64