Publicerad: 2008-11-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Nya riktlinjer för akutbehandling av stroke kan gälla efter konferens

Akutbehandling av slaganfall, trombolys, kan ges upp till fyra och en halv timme efter insjuknande. Det visar två studier varav den ena är baserad på data från det svenska strokeregistret SITS. Rönen som nyligen publicerades i de ansedda vetenskapliga tidskrifterna - The Lancet och New England Journal of Medicine - kommer att leda till att den Europeiska Strokeorganisationens riktlinjer för strokevård omprövas.

Beslutet om de nya riktlinjerna kommer att tas vid den internationella konferensen Karolinska Stroke Update.

För patienter som drabbas av stroke orsakad av en blodpropp är trombolysbehandling i dag godkänd upp till tre timmar efter insjuknandet. Inte sällan tar det dock mer tid innan patienten kommer till sjukhus vilket gör att många inte kan ges behandlingen. De nya studierna visar att trombolysbehandling kan ges säkert upp till fyra och en halv timme efter insjuknandet i stroke utan att risken för att blödningar eller andra komplikationer ökar.

- De här resultaten innebär att betydligt fler patienter kan få tillgång till trombolysbehandling. Det är viktigt både för att reducera individens lidande och för att minska samhällets kostnader för stroke, säger Nils Wahlgren, professor vid Karolinska Institutet.

Karolinska Stroke Update är en konferens initierad 1996 på dåvarande Karolinska Sjukhuset av professor Nils Wahlgren. Tanken är att samlar strokespecialister från hela världen. Senaste Karolinska Stroke Update samlade 350 deltagare från

25 länder.

SITS är en världsomspännande nätverk av strokekliniker med uppgifter om strokebehandling från 850 kliniker i 40 länder. Totalt omfattar SITS-registret uppgifter från 21 000 strokepatienter, antalet växer hela tiden i takt med att klinikerna rapporterar in nya patienter.

Tid och plats för konferensen

Tid: 16-17 november 2008

Plats: Clarion Hotell på Södermalm i Stockholm.

För frågor, kontakta: