Publicerad: 2020-06-05 09:16 | Uppdaterad: 2020-06-06 13:23

Nya regler om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du anmäla det enligt din institutions gällande sjukanmälningsrutiner. Om smittan inte påverkar arbetsförmågan kan däremot smittbärarpenning utgå, utan avdrag enligt Villkorsavtalen.

För att bestämmelserna i kollektivavtalen ska vara tillämpliga krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Mer information om vad som gäller finns under Din anställning/Lön och på Försäkringskassans sida.