Skip to main content
Publicerad: 2019-06-25 14:16 | Uppdaterad: 2019-06-25 14:16

Nya regler friskvårdsförmåner vid KI

Med anledning av en större översyn av regler och riktlinjer vid KI, samt förändrade skatteregler för personalvårdsförmåner, har nu reglerna för friskvårdsförmåner förtydligats i ett rektorsbeslut från den 9 april. Dessa regler gäller från 1 maj 2019 och omfattar alla anställda och i viss mån anknutna och studenter.