Publicerad: 2024-01-16 10:36 | Uppdaterad: 2024-01-16 10:36

Nya publiceringsavtal med Frontiers, MJS Publishing och PLOS

Forskare vid KI kan från 1 januari 2024 publicera artiklar open access utan avgift i alla tidskrifter från förlagen Frontiers, MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) och PLOS. Avtalen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.