Publicerad: 2024-05-23 16:56 | Uppdaterad: 2024-05-23 17:06

Nya publiceringsavtal med förlagen JMIR publications, eLife och Copernicus!

Forskare vid KI kan från 1 april 2024 (eLife och Copernicus) och 1 juni (JMIR) publicera artiklar open access utan avgift i alla tidskrifter utgivna av förlagen JMIR, eLife och Copernicus. Avtalen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.

Avtalen är ett resultat av forskningsfinansiärernas inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter och omfattar samtliga av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer. Korresponderande författare kan publicera i förlagens samtliga tidskrifter utan avgifter varken för författare eller lärosäte.

Korresponderande författare vid KI väljer Karolinska Institutet som organisationstillhörighet vid inskickande (och eventuellt accepterande) av manuskript för att ta del av avtalen.

Kontakt

Katarina Amcoff Kommunikatör