Skip to main content
Publicerad: 2020-01-03 13:12 | Uppdaterad: 2020-01-03 13:21

Nya priser för programvarulicenser från 2020

Foto: Wendelin Jacober, Pexels.

Från 2020 gäller nya priser för licenser för programvaror som följd av uppdateringar och justeringar i Karolinska Institutets avtal.

Du hittar de nya priserna i Wisum under ”Produkter & tjänster”, ”IT-produkter / telefoni”, ”- KI – Programvaror”, ”Program”. Klicka på “Beställning av licens till användare på  Karolinska Institutet” för att visa listan över programvaror och priserna.

Den första faktureringen enligt de nya priserna sker i början på 2020.

Vid frågor, vänd dig till licensansvarig på din institution eller IT-support@ki.se.