Publicerad: 2017-11-13 12:06 | Uppdaterad: 2017-11-16 15:25

Nya och jubilerande doktorer firades i Blå hallen

Under en festlig och högtidlig ceremoni i Stadshuset firades Karolinska Institutets nya doktorer och jubeldoktorer den 10 november. Nye rektorn Ole Petter Ottersen lyfte i sitt tal fram betydelsen av kunskap och kritiskt tänkande för universitetet och samhället i stort.

Ole Petter Ottersen

Riltons Vänner och Vibafemba

Gösta Gahrton Olof Elthammar och Jan Ekholm

Marianne Schultzberg

Promovering