Skip to main content
Publicerad: 2019-12-10 11:33 | Uppdaterad: 2019-12-10 14:59

Nya nanomediciner för leverans av mRNA terapier i bröstcancer och hjärtsvikt

KI-forskaren Samir El Andaloussi, vid institutionen för laboratoriemedicin, är en av 11 partner i det internationella projektet EXPERT som tilldelats totalt 14,9 miljoner euro från EU:s Horizon 2020. Projektet arbetar för att hitta effektiva sätt att leverera protein kodande mRNAn med hjälp av olika nanopartiklar för behandling av bröstcancer och hjärtinfarkt som är två av de mest angelägna hälsoutmaningarna i det europeiska samhället idag.

Photo of Samir EL Andaloussi, Department of Laboratory Medicine
Samir EL Andaloussi, Institutionen för laboratoriemedicin

Hej Samir. Vad handlar forskningen i EXPERT projektet om?

Det handlar om att utveckla mRNA terapi för behandling av bröstcancer. Mycket handlar om att testa olika metoder för att förbättra delivery av mRNA till celler in vitro och in vivo. Dessa metoder är fundamentalt baserade antingen på lipid nanoparticles (LNPs), biologiska nanopartiklar som kallas exosomer eller cell penetrerande peptider (CPPs). Förutom detta avser vi att analysera vad dessa nanopartiklar binder till i biologiska vätskor för att bättre förstå vad som driver upptag i vävnad och celler.

Vad är din och KI:s roll i projektet?

Vi kommer utveckla nya CPPer för bättre leverans av terapeutiska mRNAn samt optimera formuleringar som möjliggör systemisk administration in olika prekliniska modeller. En del av arbetet kommer också bestå i att förstå hur nanopartiklars ytor binder till värdfaktorer i blod och hur detta kan påverka upptag av nanopartiklar.

Vad händer nu, vad är nästa steg?

Vi ska nu se hur bra dessa leveransmetoder fungerar sida vid sida i cell kultur och djurmodeller. Förhoppningen är sedan att kunna leverera en mRNA cocktail med någon av ovan nämnda vektorer för behandling av trippelnegativ bröstcancer. Parallellt kommer även dessa vektorer att utvärderas för leverans av VEGF mRNA för behandling av hjärtinfarkt.

Pressrelease

Contact