Publicerad: 2010-11-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Nya miljoner till Amgen Scholars-programmet

[PRESSMEDDELANDE 2010-11-10] Amgen Foundations forskningsprogram för grundutbildningsstudenter på 13 toppuniversitet i USA och Europa, där Karolinska Institutet ingår, inleder idag sin andra fas. Det betyder att varje universitet får nya anslag, cirka 1 miljon US-dollar var under fyra år, för att fortsätta att hålla sommarforskarskola för utvalda studenter.

Karolinska Institutet är tillsammans med universitetet i Cambridge och Ludwig-Maximilian-universitetet i München, de enda tre europeiska universitet som ingår i Amgen Scholars-programmet. Den europeiska versionen av detta program startade 2009 och det pågår till och med 2014.

- Det är ett utmärkt sätt för Karolinska Institutet att kunna erbjuda unga begåvade studenter från Europa att komma hit och prova på forskning i laboratoriemiljö, säger Clara Gumpert, dekanus för forskarutbildningen.

Amgen Foundation har som mål att stödja studenter på naturvetenskapliga utbildningar och stimulera fler studenter till forskarkarriärer inom naturvetenskapliga och biomedicinska forskningsområden. Totalt satsar Amgen Foundation 34 miljoner dollar i USA och Europa till och med 2014. För varje deltagande universitet innebär det en möjlighet att hålla en sommarforskarskola varje år.

- Vi ansökte och blev utvalda att ingå i programmet och vi har hållit två omgångar av sommarforskarskolan hittills, 2009 och 2010. Första året tog vi in tolv studenter och i somras femton. De kommande fyra somrarna tar vi in 25 studenter, det vill säga lika många som på de andra deltagande universiteten, säger Jonas Sundbäck, ansvarig för Amgen Scholar-programmet vid Karolinska Institutet.

I somras deltog studenter från Europa i projekt inom bland annat forskningsområdena cancer, neurovetenskap och immunologi. De studerade bland annat potentiell behandling av bröstcancer, hur celldöd vid neurologisk sjukdom kan regleras, hur så kallade naturliga mördarceller fungerar och reglering av autoimmunitet. Dessa ämnesområden är valda av studenterna själva, Amgen Foundation styr inte ämnesvalet eller något annat.

- Det är en ära för oss att ingå i programmet och att Karolinska Institutet har valts ut och framhålls som ett bland USA:s och Europas 13 toppuniversitet. Men det allra viktigaste är att få vara med och ge studenterna denna möjlighet att prova på att forska. Vi får också ett viktigt kontaktnät genom alla studenter som kommer till oss på somrarna och som senare, förhoppningsvis, fortsätter att utbilda sig till forskare, säger Clara Gumpert.

En viktig del och unikt för Amgen Scholar-programmet är att sommarforskarskolorna avslutas med ett gemensamt tredagars symposium, för Europas del i Cambridge.

För mer information, se Amgen Foundations multimediemeddelande:

För frågor, kontakta: