Publicerad: 2023-11-10 12:26 | Uppdaterad: 2023-11-13 08:53

Nya ledamöter från NVS i Pedagogiska akademin

bildcollage med tre porträttbilder på Gabriele Biguet, Lisette Farias Vera och Malin Sellberg, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
Gabriele Biguet, Lisette Farias Vera och Malin Sellberg, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Efter utlysnings- och antagningsomgång 2023 har Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utsett fem nya ledamöter till KI:s Pedagogiska akademi, varav tre med tillhörighet vid NVS.

Nya medlemmar i Pedagogiska akademin från NVS är Gabriele Biguet, assisterande lektor vid avdelningen för fysioterapi, Lisette Farias Vera, postdoktor vid avdelningen för arbetsterapi, samt Malin Sellberg, pedagogisk utvecklare vid UoL och knuten till avdelningen för fysioterapi.

Ny ledamot är även Ami Fagerdahl, verksam vid KI SÖS, och inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård, där NVS är programansvarig institution.

Karolinska Institutets Pedagogiska akademi består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Deras pedagogiska insatser har bedömts som särskilt viktiga för att främja god utbildningskvalitet.

Pedagogiska akademin instiftades 2011.