Publicerad: 2023-04-25 12:23 | Uppdaterad: 2023-09-15 13:57

Nya kontaktuppgifter till KI Housing som nu är en del av KI

Bild på KI Residence Solna, student- och forskarbostäder
Bostadsområdet KI Residence Solna. Foto: Louise Richardson

Sedan årsskiftet är KI Housing AB en del av KI i stället för att drivas som ett helägt dotterbolag till KI Holding AB. Housing-enheten ligger nu under Lokalförsörjningsenheten på Fastighetsavdelningen och ansvarar för att tillhandahålla, förvalta samt bedriva uthyrning av bostäder till internationella forskare och studenter vid KI.

Kontakt med Housing

Information om vår verksamhet finns på KI:s webbplats; ki.se/housing

Funktionsadresser

Kontakta Housings personal

Namn och kontaktuppgifter hittar du Medarbetarportalen: medarbetare.ki.se/fastighetsavdelningen

 

Profilbild på Petrus Jansson, verksamhetschef KI Housing
Petrus Jansson, teamchef KI Housing. Foto: N/A

KI Housing AB har sedan 2004 hyrt ut bostäder till KI:s internationella forskare och studenter på uppdrag av KI men efter den 1 januari 2023 flyttades verksamheten in i myndigheten.

- Tack vare att vi nu är en del av Universitetsförvaltningen har vi tillgång till all den kunskap som finns inom lärosätet KI. Nu när vi är en del av en större organisation kan vi tillsammans med våra kollegor på Fastighetsavdelningen arbeta för en hållbar och resurseffektiv förvaltning av våra bostäder, säger Petrus Jansson, Teamchef på Housing-enheten och fortsätter:

- Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra kollegor inom Fastighetsavdelningen samt andra avdelningar och institutioner inom KI.

Petrus Jansson

Teamchef KI Housing