Publicerad: 2008-12-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Nya internationella riktlinjer - från stamcellsforskning till stamcellsterapi på patienter

International Society for Stem Cell Research (ISSCR) publicerade den 3 december nya riktlinjer för hur den medicinska vetenskapen på ett ansvarstagande, säkert och effektivt sätt ska kunna utveckla stamcellsforskning till kliniskt användbara behandlingsmetoder på patienter med olika sjukdomar.

De nya riktlinjerna ska också hjälpa patienter och läkare med den information de behöver för att kunna fatta beslut om behandling med stamcellsterapi.

En grupp experter inom bland annat medicin och etik från 13 olika länder har utarbetat de internationella riktlinjerna.

Tre svenskar har ingått i denna task force: professor Lars Ährlund-Richter, Karolinska Institutet, professor Göran Hermerén och professor Olle Lindvall, båda vid Lunds universitet.

Olle Lindvall har tillsamman med Dr. Insoo Hyun, Case Western Reserve University, USA, varit ordförande för expertgruppen.

- Med hjälp av de nya riktlinjerna kommer forskarna att på ett mera effektivt sätt kunna utveckla nya stamcellsbaserade behandlingsmetoder, säger Olle Lindvall. Han tillägger: Riktlinjerna betonar att det är helt nödvändigt att denna utveckling sker med största möjliga krav på vetenskaplig, etisk och klinisk utvärdering innan försök inleds på patienter.

International Society for Stem Cell Research (ISSCR), är en internationell, oberoende och icke vinstdrivande medlemsorganisation som bidrar och främjar till utbyte och spridning av information och kunskap kring stamceller och stamcellsforskning.

För frågor, kontakta: